Prof.Dr.Emre Balık

Prof. Dr. Emre Balık 1973 yılında Gaziantep’de doğdu. 1991 yılında Gaziantep Anadolu Lisesinden, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakütesinden mezun oldu. Genel cerrahi uzmanlık eğitimini 1997 – 2002 yılları arasında yine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde başarıyla tamamladı. 2004-2005 yılları arasında Columbia Üniversitesi, Tıp Fakültesi kolorektal cerrahi bölümünde minimal invaziv cerrahi alanında çalışmalarda bulundu. 2002 -2010 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmış olup 2010 yılında doçentlik ünvanını kazandı. 2013 yılında Avrupa Koloproktoloji yeterlilik sınavını geçmiştir. 2016’da profesörlük unvanını almıştır. Dr. Emre Balık 2014’ten beri VKV Sağlık Kuruluşlarında görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

 • 1991 – 1997

  Istanbul Faculty of Medicine

  Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey,

 • 1997 – 2002

  Surgical Residency Program

  Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, General Surgery Department, Istanbul, Turkey

 • 2002 – 2010

  Attending Surgeon

  Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, General Surgery Department, Istanbul, Turkey

 • 2004 – 2005

  Clinical Research Fellowship

  Clinical Research Fellowship, Columbia University, Colorectal Surgery Department, New York, USA

 • 2010 – 2015

  Associate Professor of Surgery

  Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

 • Agust 2014

  Associate Professor of Surgery

  Koç University, School of Medicine, Istanbul, Turkey

 • September 2016

  Professor of Surgery

  Koç University, Schoolf of Medicine, Istanbul, Turkey

İLGİ ALANLARI

 • Gastrointestinal Surgery
 • Minimally Invasive Surgery (Laparoscopic, Robotic, NOTES, SILS)
 • Gastrointestinal Endoscopy
 • Anal and Rectal Physiology and Tests for benign anorectal diseases (Anorectal Manometry, Defecography, Endoanal and Endorectal Ultrasonography)

ÜYELİKLER

 • Turkish Society of Surgery, Member
 • Turkish Society of Colon and Rectal Surgery, Member
 • Turkish Association of Surgical Gastrointestinal Endoscopy, Member
 • Turkish Society of Endoscopic and Laparoscopic Surgery, Member
 • National Trauma and Emergency Surgery Society, Member
 • American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS), International Fellow
 • Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), Member
 • Society of Surgical Alimentary Tract (SSAT), Member
 • International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS), Member
 • European Society of Coloproctology (ESCP), Board Certified

YAYINLAR & MAKALELER

1. Sökücü N, Balık E. Mide Kanseri Tedavisinde Güncel Algoritma. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2013; 6(3):39-47.
2. Buğra D, Balik E. Rektum Kanserinin Cerrahi Tedavisi.Kanser Gündemi Dergisi, 1:4, 2013,38-45.
3. Engin G, Şahin D, Balık E. Steroid Olmayan Anti İnflamatuvar İlaç Kullanımı İlişkili Neoplaziyi Taklit Eden Kolopati: BT Bulguları, Nobel Medicus Journal, 9:2, 2013; 122-25.
4. Altıntoprak F, Balık E, Hacıahmetoğlu T, Eren T, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Rektum Kanseri Evrelemesinde Endorektal Manyetik Rezonans Görüntüleme Ile Endorektal Ultransonografinin Karşılaştırılması. Kolon Ve Rektum Hast Derg 1, 2009, 24- 30.
5. Baskan S, Çakmak, A, Göksoy E, Abbasoğlu O, Çelebi A, Güllüoğlu E, Bahadır E, Atilla H, Yüksel O, Balık E, Şen L.S, Fırat Ö, Canda E, Aktaş H. Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimine Farklı Bir Bakış. Turkish Journal of Surgery / Ulusal Cerrahi Dergisi. 2009, Vol. 25 Issue 4, p142-145.
6. Gürbulak B, Kabul E, Balık E, Öztürk Y. Ciddi hipoproteineminin eşlik ettiği Ménétrier hastalığına ait bir olgu ve cerrahi tedavisi. Turkish Journal of Surgery / Ulusal Cerrahi Dergisi. 2009, Vol. 25 Issue 4, p174-177.
7. Sökücü N, Balık E, Sormaz İ.C. Anal Kanal Ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri. Kolon Ve Rekt Hast Derg, 2008, 18:3, 105-110.
8. Balık E. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Için Gerekli Alt Yapı Ve Eğitim. Kolon Ve Rektum Hast Derg, 2007, 17: 2, 36-45.
9. Balık E, Eren T.T, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Gluteal Yerleşimli Yaygın Hidradenitis Suppurativa Ile Ilgili Cerrahi Deneyimlerimiz. Kolon Ve Hast Derg, 2007, 17; 27-32.
10. Balık E, Eren T.T, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Anogenital Buschke Lowenstein Tümörlerinde Cerrahi Deneyimlerimiz. Kolon Ve Hast Derg, 2007, 17; 16-21.
11. Akyüz F, İbrişim D, Balık E, Yonal O, Kaymakoğlu S, Buğra D, Mungan Z. Akalazyada Malignite Riskinin Ve Endoskopik Takibin Bir Vaka Nedeni Ile Değerlendirilmesi. Turk J Gastroenterol, 2006, 17 (1); 46-49.
12. Balık E. Crohn Koliti Ve Tedavisi. Kolon Ve Rektum Hast Derg, 2006, 16; 25-32.
13. Yamaner S, Balık E. Ülseratif Kolitte Acil Girişimler. Kolon Rekt Hast Derg, 2005, 15; 40-43.
14. Özyalçın N.S, Talu G.K, Balık E, Bulut T. Fekal Inkontinens Olgularında Sakral Sinir Stimülasyonu: Etkinliği Ve Güvenirliliği. Ağrı, 2004, 16; 35-44.
15. Bulut T, Balık E, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Anal Sfinkter Yaralanmalarında Primer Tamir Sonuçları. Kolon Rekt Hast Derg, 2002, 12, 75-79,
16. Bulut T, Yanar H, Balık E, Solakoğlu S, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Kolon Anastomozlarında Skar Dokusu Oluşumu Ve Latirojen İlaçların Etkisi. Kolon Ve Rekt Hast Derg, 2002, 12; 1-7.
17. Bulut T, Balık E, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Rektum Soliter Ülser Sendromu- Tedavide Cerrahinin Yeri. Kolon Ve Rekt Hast Derg, 2002, 12; 14-17.

1. Gulluoglu M, Yegen G, Ozluk Y, Keskin M, Dogan S, Gündogdu G, Onder S, Balik E. Tumor Budding is Independently Predictive for Lymph Node Involment in Early Gastric Cancer. Int J Surg Path. 2015 Aug; 23(5):349-58
2. Keskin M, Bayram O, Bulut T, Balik E. Effectiviness of Endoluminal Vacuum Assisted Closure Theraphy (Endosponge) for the Treatment of Pelvic Anastomotic Leakage after Colorectal Surgery. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. ** New accepted.
3. Aydoseli A, Tahta A, Aras Y, Sabancı A, Keskin M, Balik E, Onder S, Sencer A, İzgi N Use of Antifibrotics to Prevent Ventriculoperitoneal Shunt Complications Due to Intra-abdominal Fibrosis: Experimental Study in a Rat Model. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2015 May; 76(3): 219-23.
4. Balik E, Eren T, Keskin M, Ziyade S, Bulut T, Buyukuncu Y, Yamaner S. Parameters That May Be Used for Predicting Failure during Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. J Oncol. 2013; 201681, 6 pages, 2013. doi:10.1155/2013/201681
5. Keskin M, Akgül T, Bayraktar A, Dikici F, Balik E. Superior Mesenteric Artery Syndrome. An Infrequent Complication of Scoliosis Surgery. Case Reports in Surgery. Doi10.1155/2014/263431
6. Balik E, Bugra D. Technical Options in Treatment of Pilonidal Sinus and Hidradenitis Suppurativa. Acta Chir Iugosl. DOI: 10.2298/ACI1402097B
7. Kaytan Saglam E, Yucel S, Balik E, Saglam S, Asoglu O, Yamaner S, Bugra D, Oral EN, Kizir A, Kapran Y, Sakar B, Akyuz A, Gulluoglu M. Adjuvant chemoradiotherapy after D2 resection in gastric cancer: a single-center observational study. J Cancer Res Clin Oncol. 2014 Sep 5.
8. Akgun Z, Saglam S, Yucel S, Gural Z, Balik E, Cipe G, Yildiz S, Kilickap S, Okyar A, Kaytan-Saglam E. Neoadjuvant chronomodulated capecitabine with radiotherapy in rectal cancer: a phase II brunch regimen study.Cancer Chemother Pharmacol. 2014 Oct;74(4):751-6. doi: 10.1007/s00280-014-2558-
9. Dural AC, Keskin M, Balik E, Akici M, Kunduz E, Yamaner S, Asoglu O, Gulluoglu M, Bugra D.The Role of the Laparoscopy on Circumferential Resection Margin Positivity in Patients with Rectal Cancer: Long-term Outcomes at a Single High-volume Institution. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2014 Aug 25
10. Akyüz N, Keskin M, Akyolcu N, Cavdar I, Ozbaş A, Ayoğlu T, Balık E, Bulut T. How and how much do endoscopy professionals proect themselves against infection? Int J Surg. 2014 May 21. pii: S1743-9191(14)00164-2. doi: 10.1016/j.ijsu.2014.05.065.
11. Sağlam S, Bugra D, Saglam E, Asoglu O, Balik E, Yamaner S, Basaran M, Oral E, Kizir A, Kapran Y, Gulluoglu M, Sakar B, Bulut T. Fourth versus eighth week surgery after neoadjuvant radiochemotherapy in T3-4/N0+ rectal cancer: Istanbul R-01 study. Gastrointest Oncol 2013 Apr 17. doi: 10.3978/j.issn.2078-6891.2013.025
12. Asoglu O, Balik E, Kunduz E, Yamaner S, Akyuz A, Gulluoglu M, Kapran Y, Bugra D. Laparoscopic surgery for rectal cancer: outcomes in 513 patients. World J Surg. 2013 Apr; 37(4):883-92.
13. Kurt A, Yanar F, Asoglu O, Balik E, Olgac V, Karanlik H, Kucuk ST, Ademoglu E, Yegen G, Bugra Low Mmp 9 and VEGF levels predict good oncologic outcome in
mid and low rectal cancer patients with neoadjuvant chemoradiation. BMC Clin Pathol. 2012 Dec 31; 12:27.
14. Sanlı Y, Ozkan Zg, Kuyumcu S, Yanar H, Balik E, Tokmak H, Türkmen C, Adalet I. Role Of Red Blood Cell Scintigraphy For Determining The Localization Of Gastrointestinal Bleeding. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 May; 18(3):225-30.
15. Engin G, Sharifov R, Gural Z, Saglam Ek, Saglam S, Balik E, Asoglu O, Yamaner S, Gulluoglu M, Kapran Y, Ozel S. Can Diffusion-Weighted MRI Determine Complete Responders After Neoadjuvant Chemoradiation For Locally Advanced Rectal Cancer? Diagn Interv Radiol. 2012 Jul 13. Doi: 10.4261/1305-3825.
16. Sanli Y, Kuyumcu S, Ozkan Zg, Kilic L, Balik E, Turkmen C, Has D, Isik G, Asoglu O, Kapran Y, Adalet I. The Utility of Fdg-Pet/Ct as an Effective Tool for Detecting Recurrent Colorectal Cancer Regardless Of Serum Cea Levels. Ann Nucl Med. 2012 Aug; 26(7):551-8.
17. Balik E, Eren T, Bugra D, Buyukuncu Y, Akyuz A, Yamaner S. Revisiting Stapled And Handsewn Loop Ileostomy Closures: A Large Retrospective Series. Clinics (Sao Paulo). 2011; 66(11):1935-41.
18. Saglam S, Aykan Nf, Sakar B, Gulluoglu M, Balik E, Karanlik H. A Pilot Study Evaluating The Safety And Toxicity Of Epirubicin, Cisplatin, And Uft (Ecu Regimen) In Advanced Gastric Carcinoma. J Gastrointest Oncol, 2011 Mar; 2(1):19-26.
19. Jang Jh, Balik E, Kirchoff D, Tromp W, Kumar A, Grieco M, Feingold Dl, Cekic V, Njoh L, Whelan Rl. Oncologic Colorectal Resection, Not Advanced Endoscopic Polypectomy, Is The Best Treatment For Large Dysplastic Adenomas. J Gastrointest Surg, 2011 Nov 5.
20. Canbay E, Cakmakoglu B, Zeybek U, Sozen S, Cacina C, Gulluoglu M, Balik E, Bulut T, Yamaner S, Bugra D. Association Of Ape1 And Hogg1 Polymorphisms With Colorectal Cancer Risk In A Turkish Population. Curr Med Res Opin, 2011 Jul; 27(7):1295-302.
21. Eren T, Balik E, Ziyade S, Yamaner S, Akyuz A, Bugra D. Do Different Abdominal Incision Techniques Play A Role In Wound Complications In Patients Operated On For Gastrointestinal Malignancies? Acta Chir Belg, 2010 Jul-Aug; 110(4):451-6.
22. Canbay E, Agachan B, Gulluoglu M, Isbir T, Balik E, Yamaner S, Bulut T, Cacina C, Eraltan Y, Yilmaz A, Bugra D. Possible Associations Of Ape1 Polymorphism With Susceptibility And Hogg1 Polymorhism With Prognosis In Gastric Cancer. Anticancer Res. 2010 Apr; 30(4):1359-64.
23. Canbay E, Agachan B, Ozturk T, Giris M, Asoglu O, Balik E, Bugra D. Dual Inhıbition Of Wound Healing And Oxidative Process By Montelukast In Experimental Colon. Surg Innov, 2010 Sep; 17(3):248-55.
24. Offodile Ac 2nd, Balik E, Hoffman A, Moon V, Baxter R, Grieco M, Moradi D, Kim Iy, Nasar A, Cekic V, Feingold Dl, Arnell Td, Huang E, Whelan Rl. Is There A Role For Strict Incision Length Criterion For Determining Conversions During Laparoscopic Colorectal Resections? Surg Innov, 2010 Jun; 17(2):120-6.
25. Kiroglu K, Balik E, Gulluoglu M, Kapran Y. A Case Of Gastritis Cystica Profunda Associated With An Adenocarcinoma Developed After Partial Gastrectomy. Virchows Archiv, 455, 2009; 127-28.
26. Balik E, Asoglu O, Saglam S, Yamaner S, Akyuz A, Buyukuncu Y, Gulluoglu M, Bulut T, Bugra D. Effects Of Surgical Laparoscopic Experience On The Short-Term Postoperative Outcome Of Rectal Cancer. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 2010 Apr; 20(2):93-9.
27. Balik E, Eren T, Bugra D. A Surgical Approach to Anogenital Buschke Loewenstein Tumours (Giant Condyloma Acuminata). Acta Chir Belg, 2009 Oct; 109(5):612-6.
28. Belizon A, Balik E, Horst Pk, Shantha Kumara Hm, Nasar A, Whelan Rl. Platelled Derived Growth Factor (Subtype Bb) Is Elevated In Patients With Colorectal Carcinoma. Dis Colon Rectum, 2009 Jun; 52(6):1166-7
29. Bakir B, Acunas B, Bugra D, Yamaner S, Asoglu O, Salmaslioglu A, Balik E. Colonography After Oral Administration Of Polyethylene Glycol – Electrolyte Solution. Radiology, 2009 Jun; 251(3):901-9.
30. Balik E, Eren T, Bulut T, Buyukuncu Y, Bugra D, Yamaner S.Surgical Approach To Extensive Hidradenitis Supprativa In The Perineal/ Perianal And Gluteal Regions. World J Surg, 2009 Mar; 33(3):481-7.
31. Balik E, Eren T, Bulut T, Buyukuncu Y, Bugra D, Yamaner S .Hyperbaric Oxygen Threaphy as an Adjunct To Surgical Treatment Of Extensive Hidradenitis Supprativa. World J Surg. World J Surg, 2009 Apr; 33(3):481-7.
32. Kumara Shanta H.M, Kirman I, Feingold D.L, Cekic V, Nasar A, Arnell T.D, Balik E, Hoffman A, Baxter R, Conte S, Whelan R.L. Perioperative Gmcsf Limits The Proangiogenic Plasma Protein Changes Associated With Colorectal Cancer Resections. Eur J Surg Oncol, 2009 Mar; 35(3):295-301.
33. Durakbasa C.U, Balik E, Yamaner S, Bulut T, Buyukuncu Y, Sokucu N, Akyuz A, Bugra D. Diagnostic And Therapeutic Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (Ercp) In Children And Adolescents: Experience In A Single Institution. Eur J Pediatr Surg, 2008 Aug; 18(4), 241-4.
34. Belizon A, Balik E, Horst P, Feingold D, Arnell T, Azarani T, Cekic V, Skitt R, Kumara S, Whelan R.L. Persistent Elevation Of Plasma Vascular Endothelial Growth Factor Levels During The First Month After Minimally Invasive Colorectal Resection. Surg Endosc, 2008 Feb; 22(2), 287-97.
35. Donmez F.Y, Tunaci M, Yekeler E, Balik E, Tunaci A, Acunas G. Effect Of Using Endorectal Coil In Preoperative Staging Of Rectal Carcinomas By Pelvic Mr Imaging. Eur J Radiol, 2008, Jul; 67(1), 139-45.
36. Belizon A, Balik E, Kirman I, Remotti H, Ciau N, Jain S, And Whelan R.L. Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 Inhibits Colitis-Induced Carcinogenensis. Dis Colon Rectum, 2007, Sep; 50(9), 1377-83.
37. Kirman I, Belizon A, Balik E, Feingold D, Arnell T, Horst P, Kumara S, Cekic V, Jain S, Nasar A, Whelan R.L. Perioperative Sargramostim (Recombinant Human Gm-Csf) Induces An Increase In The Level Of Soluble Vegrf1 In Colon Cancer Patients Undergoing Minimally Invasive Surgery. Eur J Surg Oncol, 2007, Dec; 33(10):1169-76.
38. Belizon A, Kirman I, Balik E, Karten M, Jain S, Whelan R.L. Major Surgical Trauma Induces Proteolysis Of Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 In Transgenic Mice And Is Associated With Rapid Increase In Circulating Levels Of Matrix Metalloproteinase-9. Surg Endosc, 2007 Apr; 21(4):653-8.
39. Belizon A, Balik E, Feingold D.L, Bessler M, Arnell T.D, Forde K.A, Horst P.K, Jain S, Cekic V, Kirman I, Whelan R.L. Major Abdominal Surgery Increases Plasma Levels Of Vascular Endothelial Growth Factor: Open More So Than Minimally Invasive Methods. Ann Surg, 2006 Nov; 244(5):792-8.
40. Kirman I, Jain S, Cekic V, Belizon A, Balik E, Sylla P, Arnell T, Forde K.A, Whelan R.L. Jan 21, Erratum In: Surg Endosc, 2006 ,Apr;20(4):706, Altered Plasma Matrix Metalloproteinase-9 / Tissue Inhibitor Of Matrix (Corrected) Metalloproteinase-1 Concentration During The Early Postoperative Period In Patients With Colorectal Cancer. Surg Endosc, 2005, Mar; 20(3):482-6. 25.
41. Erbil Y, Turkoglu U, Barbaros U, Balik E, Olgac V, Kaya H, Cimsit B. Oxidative 37. Damage In Experimentally Induced Gastric And Gastroduodenal Reflux Model. Surg Innov, 2005, Sep; 12(3), 219-25.
42. Yamaner S, Kalayci M, Barbaros U, Balik E, Bulut T. Does Hyaluronic Acid-Carboxymethylcellulose (Ha-Cmc) Membrane Interfere With The Healing Of Intestinal Suture Lines And Abdominal Incisions? Surg Innov, 2005, Mar; 12(1), 37-41.
43. Bilsel Y, Balik E, Bugra D, Yamaner S, Akyuz A. A Case of Protrusion of an Intraperitoneal Chemotheraphy Catheter Through Rectum. Int J Gynecol Cancer, 2005, Jan-Feb; 15(1), 171-4.
44. Bilsel Y, Balik E, Yamaner S, Bugra D. Clinical And Therapeutic Considerations Of Rectal Lymphoma: A Case Report And Literature Review. World J Gastroenterol, 2005, Jan 21; 11(3), 460-1.
45. Engin G, Balik E. Imaging Findings Of Intestinal Tuberculosis J Compt Assist Tomogr, 2005, Jan-Feb;29(1),37-41.
46. Bektas H, Balik E, Bilsel Y, Yamaner S, Bulut T, Bugra D, Buyukuncu Y, Akyuz A, Sokucu N. Comparison Of Sodium Phosphate, Polyethylene Glycol And Senna Solutions In Bowel Preparation. A Prospective Randomized Controlled Clinical Study. Digestive Endoscopy, 2005 17, 290-6.
47. Bulut T, Bilsel Y, Yanar H, Yamaner S, Balik E, Solakoglu S, Koser M. The Effects of Beta Aminopropionitrile on Colonic Anastomosis in Rats. J Invest Surg, 2004, Jul-Aug; 17(4), 211-9.
48. Yamaner S, Bilsel Y, Balik E, Cevikbas U. Abdominal Mass Secondary to Actinomyces Infection: An Unusual Presentation and Its Treatment. J Postgrad Med, 2004, 50,115-7.

1. Balik E. Endoanal and Endorectal US. 3. EBSQ Hazırlık Kursu. 29-30 Ağustos 2015, İstanbul, ( Invited Speaker).
2. Balik E. Colon Cancer. 3. EBSQ Hazırlık Kursu. 29-30 Ağustos 2015, İstanbul, ( Invited Speaker).
3. Balık E. İBH’da ileostomi- kolostomi: İBH Okulu 2015, 29-30 Mayıs 2015, İstanbul (Invited Speaker)
4. Balık E . Pelvik Tümörler, Tanı ve Tedavi Sorunları: XV. Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015 (Invited Speaker)
5. Balık E. İntestinal ve Kolorektal Polipler, EMR, ESD, Laparoskopik Yardımlı Polipektomi, İşaretleme: XV. Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015 (Invited Speaker)
6. Balık E. EBSQ: How it works? Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 2. EBSQ Hazırlık Kursu 30-31 Ağustos 2014 (Invited Speaker)
7. Balık E. Endoanal and Endorectal US. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği EBSQ Hazırlık Kursu 30-31 Ağustos 2014 (Invited Speaker)
8. Balık E. Retroperitoneal ve batın içi yumuşak doku sarkomlarında cerrahi tedavi. Tıbbi Onkoloji Derneği, Sarkomlar ve Dermatolojik Kanserler Kursu, 11-12 Ekim, 2014, İstanbul. (Invited Speaker)
9. Balık E. Hidradenitis Süpürativa ve tedavisi: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 9. Selim Anorektal Hastlalıklar Kursu, 22.11.2014, İstanbul. (Invited Speaker)
10. Balık E. Robotik kolorektal cerrahide temel kavramlar, yapılacak ameliyatlara göre trokar girişleri yerlerinin seçimi ve hasta pozisyonu: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 1. Robotik Cerrahi Kursu, 15 Aralık 2014 (Invited Speaker)
11. Balık E. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 1. Robotik Cerrahi Kursu, Temel Kavramlar: Oturum Başkanlığı, 15. Aralık 2014.
12. Balık E. Hidradenitis Süpürativa: Tanısal özellikler ve tedavi ilkeleri.: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 10. Selim Anorektal Hastalıkları Kursu, 2.2015, İstanbul. (Invited Speaker)
13. Balık E. Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisinde komplikasyonlar: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 13. Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu 31 Ekim- 1Kasım 2014, Konya. (Invited Speaker)
14. Balık E. Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisinde komplikasyonlar ve çözümleri: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 14. Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu 27-28 Mart 2015, İstanbul (Invited Speaker)
15. Balık E. Kolon obstrüksiyonları: Kolorektal cerrahide komplikasyonlar: Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, 19-22 Mart, 2015, Bursa. (Invited Speaker)
16. Balık E. Nüks pilonidal sinüs: Proktolojide komplikasyonlar: Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, 19-22 Mart, 2015, Bursa. (Invited Speaker)
17. Balık E. Postoperatif Kanama: Reoperatif Kolorektal Cerrahi. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu, 14-16 Kasım 2014, İzmir. (Invited Speaker)
18. Balık E. Robotik Kolorektal Cerrahide Temel Kavramlar, Yapılacak Ameliyata Göre Trokar Giriş Yerlerinin Seçimi, Hasta Pozisyonu. Kolorektal Cerrahide Robot Kullanım Kursu. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya. (Invited Speaker)
19. Balık E. Robotun Tanıtımı, Robotun Kurulumu, Robotun Pozisyonu ve Kilitlenmesi, Robotik El Aletlerinin ve Konsolunun Tanıtımı, Yerleştirilmesi. Kolorektal Cerrahide Robot Kullanım Kursu. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya. (Invited Speaker)
20. Balık E. Kolon Cerrahisinde Robot mu? Laparoskopi mi? Kolorektal Cerrahide Robot Kullanım Kursu. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya. (Invited Speaker)
21. Balık E. Videolar ile Robotik Kolon Cerrahisi. Kolorektal Cerrahide Robot Kullanım Kursu. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya. (Invited Speaker)
22. Külle C.B, Önal Y, Şahin S, Balık E, Keskin M, Büyükuncu Y, Bulut T. Lokal ileri distal rektum tümörlerinde neoadjuvan tedavi sonrası cevaba göre tedavi planı değişebilir mi? XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
23. Keskin M, Sivrikoz E, Bayraktar A, Büyükuncu Y, Yamaner S, Buğra D, Balık E, Bulut T. Kolon kanseri cerrahisinde santral vasküler ligasyon tekniği laparoskopik olarak uygulanabilir mi? XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
24. Keskin M, Sivrikoz E, Bayraktar A, Yeğen G, Yamaner Y, Büyükuncu Y, Buğra D, Balık E. Kolon kanserinde tümör yerleşiminin sağ kalıma etkisi var mı? XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
25. Keskin M, Sivrikoz E, Yeğen G, Külle B, Büyükuncu Y, Balık E, Güllüoğlu M, Buğra D. İnkomplet mezorektum bütünlüğünün bozulduğu seviyenin tümör ile olan ilişkisi önemli mi? XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya. ( Sözlü Bildiri 2. lik ödülü)
26. Gönüllü D, Keskin M, Karip B, Külle B, Yamaner S, Büyükuncu Y, Balık E, Bulut T. Rektal prolapsusta cerrahi deneyimimiz. 17 yılda 86 vaka sonuçları. XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
27. Sönmez R. E, Külle B, Keskin M, Balık E, Bulut T, Büyükuncu Y, Evirgen S, Akyüz F. Crohn hastalığı tanısıyla takip edilen ve ameliyat öncesi ve sonrası anti TNF tedavisi uygulanan olgularda klinik seyrin karşılaştırılması. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
28. Odacı H, Taş M, Aksoy N, Türkmenoğlu, Gönen S, Balık E, Yaltı T, Buğra D. Kolorektal cerrahide teknik yara enfeksiyonlarını etkiliyor mu? Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
29. Odacı H, Taş M, Aksoy N, Türkmenoğlu, Gönen S, Balık E, Yaltı T, Buğra D. Kolorektal cerrahide komplikasyonları azaltmak mümkün müdür? Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
30. Türkmenoğlu G, Gönen S, Başol E, Usta A, Yaltı T, Buğra D, Balık E. Stoma komplikasyonları kimler tarafından çözülüyor? Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
31. Türkmenoğlu G, Gönen S, Başol E, Usta A, Balık E, Yaltı T, Buğra D. Stoma komplikasyonlarının tedavisinde stomaterapi hemşireliğinin rolü ve önemi. XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
32. Gönen S, Türkmenoğlu G, Başol E, Usta A, Balık E, Yaltı T, Buğra D. Kolorektal cerrahi sonrası hemşire takip programının erken dönem sonuçları ve önemi. XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.
33. Keskin M, Akışık E.S, Karip B, Özgür E, Gezer U, Balık E,, Bulut T. Serbest Nükleozom ve DNA Bütünlüğü Kolorektal Kanserleri İçin Bir Tarama ve Takip Yöntemi Olarak Kullanılabilir mi? Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014,Antalya
34. Keskin M, Yılmaz E, Karip B, Balık E, Bulut T. Fekal İnkontinans Tedavisinde Prospektif Bir Çalışma : Perkütan Tibial Sinir Stimülasyonu ve Gatekeeper® Karşılaştırması. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya
35. Keskin M, Karip B, Ömerov N, Doğan S, Akyüz A, Büyükuncu Y, Yamaner S, Buğra D, Balık E. Özofagus Tümörlerinde Neoadjuvan Kemoradyoterapi Erken Dönem Sonuçları Olumsuz Etkiliyor Mu? Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014,Antalya
36. Keskin M, Doğan S, Büyükuncu Y, Yamaner, Buğra D, Balık E, Bulut T, Sökücü N, Akyüz A. Endoskopik Çıkarılamayan Polipler: Laparoskopik Kolorektal Cerrahiye Başlangıç İçin Uygun Vakalar Mı?Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014,Antalya
37. Karip B, Keskin M, Eröz E, Yamaner S, Buğra D, Balık E, Bulut T. Rektal Prolapsusta Cerrahi Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014,Antalya
38. Keskin M, Gürdal N, Karip B, Bayraktar A, Kizir A, Sağlam E, Bulut T, Yamaner S, Akyüz A, Büyükuncu Y, Buğra D, Balık E. Rektum Tümörlerinde VMAT-SIB (Volumetrik Ark Tedavisi-Simultane İntegre Boost) Radyoterapisinin Erken Dönem Sonuçlar Üzerine Etkisi. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Antalya.
39. Bayraktar A, Keskin M, Sivrikoz E, Yamaner Y, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D, Sökücü N, Balık E.. Rektum Tümörlerinde Laparoskopik Cerrahi Lateral Cerrahi Sınırı Etkiliyor Mu? Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Antalya.
40. Keskin M, Bayraktar A, Karip B, Baysal A, Büyükuncu Y, Akyüz A, Bulut T,, Yamaner S, Sökücü S, Balık E. Radikal Cerrahi Uygulanan Erken Evre Mide Tümörlerinde Erken ve Geç Dönem Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Antalya
41. Balık E. İnflamatuvar Bağırsak Hastalığuj Cerrahisinde Ne Zaman Ne Zor? 13. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, 27-29 Mart, 2014, İstanbul (Invited Talk)
42. Balık E. En Zor Olgum. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya (Invited Talk)
43. Balık E. Pilonidal Sinüste Nüks; Dikkatli Hasta Seçimi ve Ameliyat Sonrası Önlemler ile Azaltılabilir mi? Benign Koloproktolojik Hastalıklar, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, İlkbahar Sempozyumu, 9-11 Mayıs, 2014. (Invited Talk)
44. Balık E. Reflü Cerrahisinde Endoskopinin Yeri. Laparoskopik Cerrahide Temel Teknikler Kursu, ELCD, İSTEM, 5-6 Aralık,2013, İstanbul (Invited Talk)
45. Balık E. Preoperatif Evreleme. Transanal Endoskopik Mikrocerrahi Kursu, XIV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya. (Invited Talk)
46. Balık E, Bakır B. Cerrahlara Radyoloji Sınavı. XIV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya. (Invited Talk)
47. Keskin M, Meriç S, Üçüncü M, Sivrikoz M, Ağcaoğlu A, Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Balık E. Sağ Kolon Ve Sol Kolon Kanseri Farklı Mıdır? Laparoskopik Cerrahi Açık Cerrahiden Üstün Müdür? XIV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
48. Keskin M, Sivrikoz E, Bayraktar A, Ağcaoğlu A, Yamaner S, Bulut T, Akyüz A, Buğra D, Balık E. Rektum Kanseri Cerrahisinde İntersfinkterik Rezeksiyonlar Onkolojik Sonuçları Ne Yönde Etkilemekte? XIV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
49. Keskin M, Sivrikoz E, Bayraktar A, Tükenmez M, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu B, Akyüz A, Buğra D, Balık E. Rektum Kanseri Cerrahisinde Mezorektum Bütünlüğünün Önemi Nedir? İnkomplet Mezorektum Herşeyin Sonu Mu? XIV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
50. Keskin M, Bayram B, Gök F, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Buğra D, Balık E. Pelvik Anastomoz Kaçaklarına Endoskopik (Endo- Sponge®) Tedavi Yaklaşımı Ve Sonuçları. X Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
51. Keskin M, İbrikçi S, Memişoğlu E, Bayraktar A, Sökücü N, Buğra D, Bulut T, Yamaner S, Balık E. Rekto Ve Poş Vajinal Fistüllerde Tedavi Sonuçları: 77 Olgunun Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
52. Keskin M, Memişoğlu E, Balık E, Bulut T, Yamaner S, Buğra D Büyükuncu Y, Akyüz A. Polipozis Sendromları İle İlişkili Abdominal Yerleşimli Desmoid Tümörlerinde Tedavi: Tek Merkez Deneyimi İle 14 Olgunun Sonuçları. X Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
53. Keskin M, Yüksel Y, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Buğra D. Perianal Kondilomda Cerrahi Tedavi Seçenekleri Ve Sonuçları: 30 Olgunun Analizi. XIV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
54. Keskin M, Baysal A, Ağcaoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Balık E. Perianal – Perineal Tutulumlu Hidradenitis Süpürativa Da Cerrahi Tedavi, Cerrahi Tedavi Sonrası Rekonstrüksiyon Seçenekleri Ve Sonuçları: 15 Yıllık Olgu Serisinin Sonuçları. X Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
55. Bulut T, Uzmay Y, Balık E, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Keskin M. Anal İnkontinenste Etiyolojilerine Göre Sfinkter Tamiri Sonuçları. XIV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi,15-19 Mayıs 2013, Antalya.
56. Keskin M, Çaynak M, Bayraktar A, Yanar F, Balık E, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S. Endoskopik Olarak Çıkarılamayan Poliplerde İlk Ve Tek Çözüm Cerrahi Rezeksiyon Mudur? Xıv. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya
57. Bayraktar A, Keskin M, Sivrikoz M, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D, Sökücü N, Balık E. Orta Ve Distal Yerleşimli Rektum Tümörlerinde Lateral Cerrahi Sınır Pozitifliğini Etkileyen Prediktif Faktörler Ve Lateral Cerrahi Sınır Pozitifliğinin Sağ Kalım Üzerine Etkisi. Xıv. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.
58. Balık E. Ano-Rekto Vajinal Fistül Tedavisi. 5. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu,16. Kasım 2013, İstanbul. (Invited Talk)
59. Balık E. Rektal Prolapsusda Cerrahi Tedavi Seçenekleri. 5. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, 16. Kasım 2013, İstanbul. (Invited Talk)
60. Balık E. Hidraadenitis Süpürativa Tedavisi. 3. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, 21 Eylül 2013, Trabzon (Invited Talk)
61. Balık E. Sol Hemikolektomi Ve Anterior Rezeksiyon. Tkrcd 9. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, 8-9 Mart 2013, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, İstanbul. (Invited Talk)
62. Balık E. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Eğİtimi Nasıl Olmalı? Kim Kimi Eğİtecek? Sorunlar? Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, 10. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 28-29 Haziran 2013, İstanbul. (Invited Talk)
63. Balık E. Kurs Sorumlusu. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 28-29 Haziran 2013, İstanbul.
64. Balık E. Kurs Sorumlusu. Anorektal Fizyoloji Ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 18-19 Ocak 2013, İstanbul.
65. Balık E. Endoanal Us 2d. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, 4. Anorektal Fizyoloji Ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 18-19 Ocak 2013, İstanbul. (Invited Talk)
66. Balık E. Laparoskopik Cerrahide Hemostaz Ve Stapler Kullanımı. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Laparoskopik Cerrahide Temel Teknikler Kursu, 5-6 Aralık 2013, İstanbul. (Invited Talk)
67. Balık E. Laparoskopik Sol Hemikolektomi, Anterior Rezeksiyon. Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, 8. Laparoskopik Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kursu 14-15 Aralık, Bursa 2012. (Invited Talk)
68. Balık E. Laparoskopik Kolon Sonuçları. Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, 8. Laparoskopik Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kursu 14-15 Aralık, Bursa, 2012. (Invited Talk)
69. Balık E. Gastroskopinin Reflü Hastalığının Tedavisindeki Yeri. İ.Ü. Sürekli Tıp Eğitimi Araşatırma Ve Uygulamam Merkezi (İstem), İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 12-15 Kasım 2012. (Invited Talk)
70. Balık E. Devaskülarizasyon Yöntemleri. Anastomoz İçeride Mi? Dışarı Da Mı? Avantajları Ve Dezavantajları. Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu.16-18 Kasım, Kayseri, 2012. (Invited Talk)
71. Balık E. Rektum Kanserinin Ameliyat Öncesi Evrelendirilmesi. Tkrcd İlkbahar Sempozyumu Pratik Uygulama Esasları. 13-15 Nisan, Edirne, 2012. (Invited Talk)
72. Balık E. İnflamatuvar Barsak Hastalığında Cerrahi. Mod: Karaca Ç, Ağan Af. 11. Çapa Gastroenteroloji Günleri, 26-28 Nisan, Polat Renaissance Hotel, İstanbul 2012. (Invited Talk)
73. Balık E. Laparoskopik Aşağı Anterior Rezeksiyon“Nasıl Yapıyorum? Video Paneli” Mod: Buğra D, Remzi F. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012. (Invited Talk)
74. Balık E. Biyolojik Tedavi Çağında Stomanın Yeri. Hamzaoğlu H. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 16-20 Kasım, Rixos Sungate Hotel, Antalya 2011. (Invited Talk)
75. Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Balık E. Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrası 4. Ve 8. Haftada Ameliyat Edilen Rektum Kanserli Hastalarda 10 Yıllık Takip Sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
76. Cengiz F, Balık E, Keskin M, Soyer Ö, Ömerci A, Yamaner S, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Sökücü N. Crohn Hastalığında Uzun Dönem Cerrahi Sonuçlarımız. Tek Merkez Verileri. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
77. Akıcı M, Keskin M, Düzgün M, Baysal A, Balık E, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Yamaner S. Rektal Prolapsusta Cerrahi Deneyimimiz: 17 Yılda 77 Vaka. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
78. Keskin M, Düzgül Ö, Gürbulak B, Balık E, Sökücü N, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S. Gastrointestinal Stromal Tümörlerindeki Deneyimimiz. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
79. Cengiz F, Balık E, Keskin M, Aliev V, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Yamaner S, Akyüz A, Sökücü N. Total Proktokolektomi İleal Poş Anal Anastomozlu Hastaların Fonksiyonel Ve Yaşam Kalite Değerlendirilmesi, Hastalığım Veya Cerrahi Tekniğin Etkileri: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
80. Keskin M, Gürbulak B, Kunduz E, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Balık E. Rektum Kanseri Cerrahisinde Uygulanan Cerrahi Tekniklerin Erken Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
81. Ağcaoğlu O, Akıcı M, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Balık E. Kolon Kanseri Cerrahisinde Uygulanan Tekniklerin ( Açık- Laparoskopik) Erken Ve Geç Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 480 Olgunun Analizi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
82. Cengiz F, Balık E, Aktürk He, Uyar B, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Rektum Kanseri Cerrahisinde Sfinkter Koruyucu Cerrahi İle Abdomioperineal Rezeksiyon Yapılan Hastaların Fonksiyonel Sonuç Ve Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
83. Keskin M, Akıcı M, Ağcaoğlu O, Gürbulak B, Balık E, Akyüz A, Büyükuncu Y, Bulut T, Buğra D, Yamaner S. Rektum Kanserli Olguların Tedavisinde Uygulanan Cerrahi Tekniklerin (Laparoskopik- Açık) Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
84. Asoğlu O, Balık E, Kunduz E, Yamaner S, Güllüoğlu M, Kapran Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Cerrahi Uygulanan 513 Rektum Kanserli Olgunun Takip Sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
85. Kunduz E, Asoğlu O, Bakır B, Balık E, Kapran Y, Oral N, Akyüz A, Buğra D. Orta Ve Distal Yerleşimli Rektum Tümörlü Olgularda Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyonun Yapılabilirliğinin Histopatolojik Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Kantitatif Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi- 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27, Mayıs, İzmir, 2012.
86. Balık E. Whipple Ameliyatı Sonrası Gelişen İntrahepatik Litiyazisin Kombine Minimal İnvaziv Girişimle Endoskopik Tedavisi. (Olgu Sunumu). 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011.
87. İşcan Y, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D. Laparoskopik Hartmann Kolostomi Kapatılması, Belirleyen Faktörler. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011.
88. Üçüncü M, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S,Bulut T, Büyükuncu Y. Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik Komplet Mezokolik Eksizyon; Sol Kolon Kanseri. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011.
89. Savaş O.A, Uymaz D, Kunduz E, Balık E, Asoğlu O, Bulut T, Yamaner S, Akyüz A, Buğra D. Tek Kesiden (Sıls) Laparoskopik Sağ Hemikolektomi; 10 Olgu İle Erken Dönem Sonuçları. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011.
90. Kunduz E, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik Rektum Kanser Cerrahisinde, İnferior Mezenterik Arterin Bağlanma Seviyesi; Nerede, Nasıl ? Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011, (Video Presentation).
91. Meriç S, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik En-Blok Sigmoid Rezeksiyon + Parsiyel Mesane Rezeksiyonu + Kısmi Üreter Rezeksiyonu + Sistorafi + Üreteroneosistostomi. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011, (Video Presentation).
92. Balık E. Laparoskopik Kolorektal Cerrahide Temel Bilgiler. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. Moderatör: Yamaner S, Sungurtekin U. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011. (Invited Talk)
93. Balık E. Laparoskopik Kolorektal Cerrrahide İleri Teknikler. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. Moderatör: Yamaner S, Sungurtekin U. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011. (Invited Talk)
94. Balık E. Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Diagnostik Girişimler. Biyopsi, Polipektomi (Sıvı Yastıkları), Endoskopik Hemostaz (Skleroterapi, Klip Uygulamaları), Magnifiye Ve Kromoendoskopi, Narrow Band Görüntüleme. Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Kursu. Moderatör: Bulut T, Gündoğdu H. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011. (Invited Talk)
95. Balık E. Laparoskopik Kolorektal Cerrahide Anastomoz Teknikleri- İntrakorporeal Anastomozu Tercih Ederim. Moderatör: Baykan A. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2011. (Invited Talk)
96. Balık E. Anastomoz Teknikleri Ve Stapler Kullanımı Kursu (Kurs Sorumlusu Ve Düzenleyicisi). Acil Cerrahi Ve Travma Kongresi, Mardan Palas, 2011. (Invited Talk)
97. Kunduz E, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik Rektum Kanseri Cerrahisinde İnferior Mezenterik Arterin Bağlanma Seviyesi Nedir? Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
98. İşcan Y, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Laparoskopik Hartmann Kolostomi Kapatılması: Yapılabilirliği Etkileyen Faktörler. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
99. Meriç S, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik En-Blok Sigmoid Rezeksiyon + Parsiyel Mesane Rezeksiyonu + Kısmi Üreter Rezeksiyonu + Sistorafi + Üreteroneosistostomi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
100. Bademler S, Maral A, Meriç S, Uymaz D, Çaynak M, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Bulut T. Rektal Prolapsusta Cerrahi Tedavi Seçenekleri Ve Sonuçları: 73 Olgunun Analizi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Sözlü –Poster)
101. İşcan Y, Kunduz E, İlhan B, Özgür İ, Balık E, Yamaner S, Asoğlu O, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Crohn Hastalığında Cerrahi Tedavi Ve Sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Sözlü –Poster)
102. Canbay E, Öztürk O, Buğra D, Yamaner S, Timirci Ö, Seyhan M. F, Balık E, Akyüz A, Bulut T. Pten Ve Her2 Polimorfizimlerinin Kolorektal Kanser Riski Ve Prognozuna Etkileri. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Selected Presentation)
103. Özgür İ, Kunduz E, İlhan B, Balık E, Yeğen G, Güllüoğlu M, Sağlam E, Kapran Y, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Selected Presentation)
104. Sarıca İ. Ş, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Bulut T, Yamaner S, Balık E, Yılmaz E, Canbay E, Buğra D. Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopilerinde Kolon Delinmeleri: 7111 Olguluk Serinin Sonuçları. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Selected Presentation)
105. İlhan B, Kunduz E, Balık E, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Yamaner S. 17.000 Olguluk Serinin Analizi Ve Bu İşlemlerde Endoskopik Olarak Çıkarılamayan Poliplerin Değerlendirilmesi. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Selected Presentation)
106. Akıcı M, Savaş O. A, Balık E, Asoğlu O, Bulut T, Yamaner S, Büyükuncu Y, Sökücü N, Buğra D, Akyüz A. Ülseratif Kolitin Cerrahi Tedavisinde 101 Olgu İle 11 Yıllık İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
107. Anıl O. A, Keskin M, İlhan B, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Kolon Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahide 8 Yılda Gelinen Nokta: Tek Merkez Deneyimi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
108. Anıl O. A, Kunduz E, Keskin M, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Yardımlı Kolorektal Cerrahideki Artan Tecrübemiz Ve Bunların Sonuçları. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
109. Kunduz E, İlhan B, Özgür İ, Yeğen G, Balık E, Güllüoğlu M, Asoğlu O, Kapran Y, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Yöntemle Tedavi Edilmiş 513 Rektum Kanserli Olgunun Değerlendirmesi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
110. Uymaz D, Kunduz E, Özgür İ, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Asoğlu O, Akyüz A, Buğra D. Sağ Kolon Kanserinde Tek Kesiden Laparoskopik Kolektomi
13. (SILS Kolektomi). 10 Olgu İle İstanbul Tıp Fakültesi Sonuçları. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (En İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü)
111. Aydoğan C, Kunduz E, İlhan B, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Rektum Tümörü Tanısıyla Ameliyat Edilmiş Hastaların Cinsel Ve Anal Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörler. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.
112. Anal Fizyoloji Ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu. Moderatör: Bulut T, Balık E. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Invited Talk)
113. Balık E. SILS Kolektomi. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Video Presentation)
114. Özgür İ, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Fistülizan Crohn. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Video Presentation)
115. Üçüncü M, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Komplet Mezokolik Eksizyon. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Video Presentation)
116. Yeğen G, Güllüoğlu M, Kapran Y, Balık E, Asoğlu O. Kolon Cerrahisinin Kalite Kontrolü: Komplet Mezokolik Eksiyonun Patolojik Değerlendirmesi. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Video Presentation)
117. Balık E. Saptırıcı İleostomi Ve Kapatılması. “Nasıl Yapıyorum Paneli”. Moderatör: Füzün M, Korkmaz A. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Invited Talk)
118. Balık E. Kolorektal Kanser Cerrahisinde Yeni Tedavi Stratejileri. “Kolorektal Kanserlerin Tedavi Ve Bakımında Yeni Yaklaşımlar, Hemşirelik Kongresi Moderatör: Terzi C, Öztunç G”. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Invited Talk)
119. Güllüoğlu, Yeğen G, Özlük Y, Asoğlu O, Çakır E, Balık E, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Kapran Y. Erken Mide Karsinomlarında Tümörün İnvazyon Derinliği, Genişliği, Lenfovasküler İnvazyon Ve Tümöral Tomurcuklanma Varlığının Lenf Nodu Metastazı İle İlişkisi. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül – 3 Ekim Eskişehir, 2010.
120. İlhan B, Kunduz M, Keskin M, Bayraktar A, Balık E, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S. Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımız: 17.000 Olguluk Serinin Analizi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
121. Kunduz E, İlhan B, Aydoğan C, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Rektum Kanserinde Lateral Sınır Pozitifliğini Etkileyen Parametreler. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
122. Bademler S, İlhan B, Karanlık H, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Akyüz A, Sökücü N. Küratif Amaçlı Cerrahi Tedavi Uygulanmış 514 Mide Kanseri Olgusunun Sonuçları. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
123. Kunduz E, İlhan B, İşcan Y, Karanlık H, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Akyüz A, Buğra D. Orta Ve Distal Yerleşimli Rektum Kanserlerinin Tedavisinde Laparoskopik Yöntem Sfinkter Koruyucu Cerrahi Yapılabilirliğini Arttırıyor Mu? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
124. Özgür İ, Sormaz İ , Keskin M, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Buğra D, Akyüz A. Enteroatmosferik Fistüllerde Tedaviyi Etkileyen Faktörler: 66 Olgunun Analizi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
125. Matlım T, Balık E, Önder S, Karanlık H, Şam B, Kapran Y, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Asoğlu O. Çıkartılan Lenf Nodu Sayısı Mide Kanserinin Tedavisi Amacıyla Yapılan Lenf Bezi Diseksiyon Tekniğinin Belirleyicisi Değildir: Prospektif
Kadavra Kontrollü Klinik Çalışma. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010. (En Iyi 2. Sözel Bildiri)
126. İlhan B, Kunduz E, Aydoğan C, Karanlık H, Kapran Y, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Rektum Kanseri Cerrahisinde Açık Cerrahiye Dönüşün Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkileri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010. (En İyi 3. Sözel Bildiri)
127. İşcan Y, İlhan B, Kunduz E, Karanlık H, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik Kolon Kanseri Cerrahisinde Açık Cerrahiye Dönüşün Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkileri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
128. İlhan B, Kunduz E, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D. Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Uygulanan Laparoskopik Cerrahinin Sağ Kalıma Etkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
129. Çıtlak G, Balık E, Uzmay Y, Özkan A, Özgür İ, Yamaner S, Buğra D, Bulut T. Fekal İnkontinens Tedavisinde İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
130. Canbay E, Ağaçhan B, Güllüoğlu M.G, İşbir T, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Cacaina C, Eraltan İ, Buğra D. Mide Kanseri Riski Ve Prognozu İle Ape-1 Ve Hogg1 Polimorfizminin İlişkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
131. İşcan Y, Kunduz E, İlhan B, Keskin M, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Ülseratif Kolitin Cerrahi Tedavisinde 93 Olgu İle 10 Yıllık İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
132. İşcan Y, Kunduz E, İlhan B, Sormaz İ, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Crohn Hastalığının Cerrahi Tedavisinde İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
133. Sormaz İ, Özgür İ, Aydoğan C, Balık E, Yamaner S, Sökücü N, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Bulut T. Rekto Ve Poş Vajinal Fistüllerde Tedavi Sonuçları: 51 Olgunun Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
134. Canbay E, Ağaçhan B, Güllüoğlu M.B, İsbir T, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Sözen C, Cacına C, Buğra D. Dna Tamir Genleri Polimorfizminin Sporadik Kolorektal Kanser Gelişme Riski Ve Prognozu Ile İlişkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
135. Canbay E, Ağaçhan B, Öztürk T, Giriş M, Asoğlu O, Balık E, Buğra D. Deneysel Sıçan Kolon Anastomozlarında Yara İyileşmesinin Ve Oksidatif Hasarın Montelukast Ile Dual İnhibisyonu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
136. Canbay B, Ağaçhan B, Canbay E, Balık E, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Mide Kanserlerinde Ccl2 Ve Ccr2 Gen Varyantlarının Klinik Önemi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
137. Kurnaz O, Canbay E, Ağaçhan B, Güllüoğlu M, Balık E, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Yılmaz H, Buğra D. Ppar – Gamma Ve Ppar Delta Gen Varyantlarının Mide Kanserinde Klinik Ve Prognostik Önemi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
138. Yurdum M, Canbay E, Ağaçhan B, Yamaner S, Balık E, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. Kolorektal Kanserli Hastalarda Ccl2ve Ccr2 Gen Polimorfizmleri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.
139. Şahin D, Engin G, Bakır B, Balık E, Güllüoğlu M, Kapran Y, Büyükuncu Y. Rektal Kanamanın Nadir Bir Nedeni: Rektal Hemanjiyom: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-6 Kasım Antalya, 2009.
140. Engin G, Kangal D, Güllüoğlu M, Kapran Y, Balık E, Akyüz A. Nsaii Kullanımına Sekonder Gelişen Ve Neoplaziyi Taklit Eden Kolopati: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-6 Kasım Antalya, 2009.
141. İlhan B, Çıtlak B, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. Laparaskopik Yardımlı Kolon Kanseri Cerrahisinde 6 Yılda Gelinen Nokta : Tek Merkez Sonuçları. 9. Ulusal Endoskopik Ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim Antalya, 2009.
142. Balık E, Kunduz E, Karanlık H, İlhan B, İşcan Y, Sökücü N, Büyükuncu Y, Bulut T, Yamaner S, Asoğlu O, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Tedavi Edilen Rektum Kanseri Olgularında Neoadjuvan Radyoterapinin Cerrahiye Etkileri. Ulusal Endoskopik Ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim Antalya, 2009.
143. Keskin M, Balık E, Büyükuncu Y, Bulut T, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D, Yamaner S. Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatikografide (Erkp) Başarısızlığınön Görülmesinde Kullanılabilecek Parametreler. 9. Ulusal Endoskopik Ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim Antalya, 2009.
144. Kunduz E, İlhan B, Aydoğan C, Balık E, Asoğlu A, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Rektum Cerrahisinde Açığa Dönüşün Erken Dönem Sonuçlar Üzerine Etkisi. Ulusal Endoskopik Ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim Antalya, 2009.
145. Çıtlak G, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Rektum Cerrahisinde Kullanılan Endostapler Sayısının Anastomoz Kaçağı Üzerine Etkileri. Ulusal Endoskopik Ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim Antalya, 2009.
146. Dural C, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T , Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D. Rektum Tümörü Cerrahisinde Laparoskopinin Çevresel Cerrahi Sınır Pozitifliği Ve Sağkalım Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs, Antalya, 2009
147. Balık E, Keskin M, İlhan B, Bademler S, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. Artan Deneyimin Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Sonuçlarına Etkileri. 12. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs, Antalya, 2009.
148. Balık E. Rektal Prolapsusta Cerrahi Yaklaşım, Abdominal – Perineal- Laparoskopik. 12. 12. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs, Antalya, 2009. ( Invited Talk)
149. Keskin M, Balık E, İlhan B, Karakullukçu N, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D, Sağlam S, Sağlam S, Yamaner S. Neoadjuvan Tedavi Almış Rektum Kanseri Olgularında Erken Ve Geç Dönem Sonuçlarımız. 12. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs, Antalya, 2009.
150. Meral H, Koç E, Usta A, Bayraktar A, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Ülseratif Kolitte Poş Cerrahisi Ve 10 Yıllık Genel Değerlendirme. 12. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs, Antalya, 2009.
151. Koç E, Meral H, Balık E, Keskin M, Bademler S, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Sökücü N, Akyüz A. Crohn Hastalığında Cerrahi Tedavi Sonuçları: 12 Yıllık Değerlendirme. 12. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs, Antalya, 2009.
152. Balık E, Keskin M, İlhan B, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S, Buğra D. Neoadjuvan Kemoradyoterapi Tedavi Almış Rektum Kanseri Olgularında Kısa Ve Uzun Dönem Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.
153. Keskin M, Balık E, Bademler S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D, Yamaner S. Gastrointestinal Stromal Tümörlerdeki Tedavi Seçenekleri Ve Sonuçları: 35 Olgunun Analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.
154. Balık E, Keskin M, Savaş A, Hünerli K, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S, Buğra D. Minimal İnvaziv Cerrahi Ve Rektum Kanseri: 160 Olgu İle Erken Ve Geç Dönem Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.
155. Destek S, Tükenmez M, Kapran Y, Balık E, Yamaner S, Destek S. Mide Kanseri Gelişiminde Duodenogastrik Reflünün Rolü. Siklooksijenaz-2 İnhibitörlerinin Ve Balın Önleyici Etkilerinin Araştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.
156. Balık E, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Kolorektal Cerrahideki Artan Tecrübemiz Ve Bunların Sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.
157. Balık E, Keskin M, İlhan B, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Yamaner S, Buğra D. İleri Evre Rektum Tümörlerinde Uzun Dönem Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrası Cerrahi Zamanlamanın Komplikasyonlar Üzerine Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.
158. Yanar, Balık E, Keskin M, Ertuğrul G, Yamaner S, Buğra D. İnce Barsak Fistüllerinde Tedavi Yaklaşımımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.
159. Dural C, Balık E, Gürbulak B, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Yamaner S. Perkütan Endoskopik Gastrostomi: Yatakbaşı Ve Ayaktan Hastada Uygulanabilir, Minimal İnvaziv Yöntem: 200 Olgu İle Deneyimimiz. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.
160. Balık E, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. Laparoskopi Yardımlı Kolon Kanseri Cerrahisinde İlk Dört Yılda Geldiğimiz Nokta: 85 Olgunun Analizi. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.
161. Balık E, Keskin M, Dural C, Büyükuncu Y, Bulut T, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D. Minimal İnvaziv Cerrahi Ve Rektum Kanseri: 75 Olgu İle Erken Dönem Sonuçlar. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.
162. Balık E. Laparoskopi Teknikleri. Genel İlkeler. Eğitim Nasıl Olmalı?. Laparoskopik Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kursu. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007. (Invited Talk)
163. Balık E. Peg Tekniği. Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Hemşireliği Kursu. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007. (Invited Talk)
164. Balık E. Anal Fissürde Cerrahi Tedavi (Lateral İnternal Sfinkterotomi). Cerrahi Gastroenteroloji, 12. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, 26-27 Ekim, İstanbul, 2007. (Invited Talk)
165. Balık E. Hemoroidal Hastalık İçin Güncel Cerrahi Tedavi Seçenekleri: Doppler Yardımlı Hemoroidal Arter Ligasyonu. Iıı. Çukurova Koloproktoloji Ve Stoma-Terapi Sempozyumu, 12-14 Nisan, Adana, 2007. (Invited Talk)
166. Balık E, Gürbulak B, Eren T, Bektaş H, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Sökücü N, Büyükuncu Y, Bulut T. Travmatik Anal Sfinkter Yaralanmaları Sonrasında Sfinkteroplasti Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
167. Balık E, Eren T, Gürbulak B, Demirel T, Yamaner S, Bulut T, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Buğra D. Karın Orta Hat Kesilerinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması: Elektrokoagülasyon – Bistüri. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
168. Balık E, Dural C, Eren T, Buğra D, Büyükuncu Y, Bulut T, Sökücü N, Akyüz A, Yamaner S. Perkütan Endoskopik Gastrostomi: 185 Olgu İle Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
169. Balık E, Demirel T, Borucu İ, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Yamaner S. Geçici Loop İleostomi Kapatılma Tekniklerinin Karşılaştırılması: 6 Yıllık Deneyim. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
170. Balık E, Bektaş H, Özçelik A, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Kolon Kanseri Cerrahisinde Erken Dönem Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
171. Balık E, Gürbulak B, Bektaş H, Serin K, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Yamaner S. Koroziv Madde Alımına Bağlı Özofagus Yanıklarının Takip Ve Tedavi Sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
172. Balık E, Serin K, Bektaş H, Dural C, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Özofagus Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
173. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A. Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kemoradyoterapinin Perop Ve Erken Dönem Komplikasyonlar Üzerine Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
174. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam E, Sağlam S, Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A. Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrası 4. Ve 8. Haftasında Ameliyat Edilen Rektum Kanserli Hastaların Erken Ve Geç Dönem Komplikasyonları Açısından Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
175. Özçelik A, Demirel T, Balık E, Eren T, Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A. Crohn Hastalarında Cerrahi Deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
176. Gülgün E, Balık E, Kapran Y, Kurt G, Yamaner S. Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Tedavi Öncesi Ve Sonrası Bt İle Değerlendirilmesi. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim, Antalya, 2006.
177. Balık E. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı Ve Eğitim. Cerrahi Gastroenteroloji, 11. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, 10-11 Kasım, İstanbul, 2006.
178. Balık E, Gürbulak B, Buğra D, Bulut T, Akyüz A, Sökücü N, Büyükuncu Y, Borucu İ, Dural C, Yamaner S. Koroziv Madde Alımına Bağlı Özofagus Yanıklarında Özofajektomi Ve Rekonstrüksiyon Sonuçlarımız. Ulusal Travma Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, Antalya, 2005.
179. Balık E, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Sökücü N, Büyükuncu. Endorektal Ultrasonografi Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26- 30 Mayıs, Antalya 2004.
180. Yamaner S, Balık E, Akyüz A, Buğra D, Bulut T, Bektaş H, Büyükuncu Y, Sökücü N. Endorektal Ultrasonografi Deneyimimiz. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11 Eylül, Antalya, 2003.
181. Balık E, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Sökücü N, Büyükuncu Y. Ülseratif Kolit Tedavisinde Total Proktokolektomi Ve İleal J Poş Anal Anastomoz Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26- 30 Mayıs, Antalya 2004.
182. Özgen G, Bektaş H, Balık E, Bakkaloğlu H, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Yamaner S. Rektovajinal Ve Poş-Vajinal Fistül Tedavisinde Mukozal İlerletme Flebi Uygulaması. Iı. Çukurova Koloproktoloji Ve Stoma- Terapi Sempozyumu, 14-16 Nisan, Adana, 2005.
183. Özgen G, Bektaş H, Balık E, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Yamaner S. Laparoskopik Kolon Cerrahisi Sonuçlarımız. Iı. Çukurova Koloproktoloji Ve Stoma- Terapi Sempozyumu, 14-16 Nisan, Adana, 2005.
184. Bektaş H, Balık E, Bilsel Y, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Barsak Hazırlığında Sodium Fosfat, Polietilen Glikol Ve Senna Solüsyonlarının Karşılaştırılması: Prospektif, Randomize, Kontrollü, Klinik Çalışma. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11 Eylül, Antalya, 2003.
185. Yamaner S, Balık E, Buğra D, Akyüz A, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Bektaş H. İleostomi Kapatılmasında Teknikler Ve Sonuçlar. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11 Eylül, Antalya, 2003.
186. Balık E, Bulut T, Kurtoğlu M, Sipahi F, Yamaner S, Buğra D. Pelvik Tumor Ameliyatlarında Tromboemboli Proflaksisinde Epidural Yoldan Anestetik Uygulanması. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11 Eylül, Antalya, 2003.
187. Bilsel Y, Balık E, Büyükuncu Y, Akyüz Y, Sökücü N. Karaciğer Kist Hidatiği Ameliyatları Sonrası Gelişen Komplikasyonların Tanı Ve Tedavisinde Ercp’nin Yeri. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-24 Nisan, İstanbul, 2002.
188. Balık E, Bilsel Y, Buğra D, Yamaner S, Bulut T. Safra Taşı Ameliyatlarından Sonra Gelişen Komplikasyonların Tanı Ve Tedavisinde Ercp’nin Yeri. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-24 Nisan, İstanbul, 2002.
189. Yamaner S, Balık E, Bilsel Y, Bulut T, Buğra D, Sökücü N, Akyüz A, Büyükuncu Y. Rektum Kanserine Yönelik Uygulanan Low Anterior Rezeksiyon Sonuçları Ve Önceki Dönemlerle Karşılaştırılması. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 9-13 Eylül, Antalya, 2001.
190. Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Akyüz M, Kumbasar B, İğci A, Özmen V, Sarı S, Balık E, “What İs The Benefit Of Mammography İn Patients Without Breast Complaints?”, 1st Congress Of The World Society For Breast Health And 6th National Congress Of The Turkish Senologic Society, 22-26 Eylül, İstanbul, 2001.
191. Bilsel Y, Buğra D, Balık E, Yamaner S, Bulut T. Apandiks Mukoselinin Laparoskopik Tedavisi. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, 9-13 Eylül, Antalya, 2001.
192. Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Balık E, İğci A, Parlak M, Bozfakioğlu Y, Keçer M, “Importance Of Local Recurrence İn Breast Conserving Surgery”, 1st Congress Of The World Society For Breast Health And 6th National Congress Of The Turkish Senologic Society, 22-26 Eylül, İstanbul, 2001.
193. Yamaner S, Bilsel Y, Akyüz A, Buğra D, Balık E, Bulut T. Ülseratif Kolit Tedavisinde Total Proktokolektomi, Çift Stapler İle İleal J Poş Anal Anastomoz (Ipaa). Joint Meeting Of M.S.C.P And T.A.C.S & 9th Turkish National Congress Of Colorectal Surgery, 9-13 Eylül, Antalya, 2001.
194. Yamaner S, Balık E, Bilsel Y, Büyükuncu Y. Plastrone Apandisit Ve Periapendiküler Apse Kliniği İle Başvuran Abdominal Aktinomikoz Olgusu Sunumu. Joint Meeting Of M.S.C.P And T.A.C.S & 9th Turkish National Congress Of Colorectal Surgery, 9-13 Eylül, Antalya, 2001.
195. Balık E, Yamaner S, Bulut T, Demirel S, Sökücü N, Gökşen Y, Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y. Ampisilin + Sulbaktam İle Tek Doz Profilaksinin Cerrahi Yara Enfeksiyonlarına Etkisi. Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, 31 Mayıs – 4 Haziran, Antalya, 1999.
196. Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Kaşoğlu A, Balık E, Sökücü N, Gökşen Y. Perianal Fistüllerde Cerrahi Tedavi Ve Sonuçları. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, 13-16 Eylül, Antalya, 1999.
197. Yamaner S, Bulut T, Balık E, Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y. Restoratif Proktokolektomiler. 8. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, 13-16 Eylül, Antalya, 1999.

1. Balik E. Complications and management of laparoscopic colorectal surgery. The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th -28th February, 2015, Cairo, Egypt. (Invited Speaker)
2. Balik E. Laparoscopic TME technique and complications. The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th -28th February, 2015, Cairo, Egypt. (Invited Speaker)
3. Balik E. TEM or TAMIS Techniques. The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th -28th February, 2015, Cairo, Egypt. (Invited Speaker)
4. Balik E . Thorascopic esophageal surgery techniques for cancer. The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th -28th February, 2015, Cairo, Egypt. (Invited Speaker)
5. Balik E. Laparoscopic gastrectomy techniques. The Egyptian Society of Laparoscopic Endoscopic Surgery Meeting 26th -28th February, 2015, Cairo, Egypt. (Invited Speaker)
6. Balik E. Transanal Anatomy. Alexendria Endoscopy Association. Workshop on Anal Surgery, September 1-2, 2015, Alexendria, Egypt. ( Inivited Spekaker)
7. Balik Staging for Endorectal Resection. Alexendria Endoscopy Association. Workshop on Anal Surgery, September 1-2, 2015, Alexendria, Egypt. ( Inivited Spekaker)
8. Balik E. Indications for TEO. Alexendria Endoscopy Association. Workshop on Anal Surgery, September 1-2, 2015, Alexendria, Egypt. ( Inivited Spekaker)
9. Balik E. Alexendria Endoscopy Association. Workshop on Anal Surgery, September 1-2, 2015, Alexendria, Egypt. ( Inivited Spekaker)
10. Balik E. Tips and Tricks. Alexendria Endoscopy Association. Workshop on Anal Surgery, September 1-2, 2015, Alexendria, Egypt. ( Inivited Spekaker)
11. Balik E. Prerecorded Operative Demonstrations. Alexendria Endoscopy Association. Workshop on Anal Surgery, September 1-2, 2015, Alexendria, Egypt. ( Inivited Spekaker)
12. Balik E. Surigcal Steps of Laparoscopic Bowel Segment Interposition. ICG in Urology 2015, September 10, 2015, Istanbul, Turkey ( Invited Spekaker)
13. Balik E. How to Use ICG in Laparoscopic Bowel Segment Resection. ICG in Urology 2015, September 10, 2015, Istanbul, Turkey ( Invited Spekaker)
14. Karip B, Keskin M, İscan Y, Balik E. Nicotine gum chewing for postoperative ileus after colorectal surgery. 10th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 23-25 September,2015, Dublin Ireland.
15. Keskin M, Sivrikoz E, Yeğen G, Güllüoğlu M, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Balik E. Does the location of mesorectal disruption have an impact on oncologic outcome? 10th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 23-25 September,2015, Dublin Ireland.
16. Sivrikoz E, Keskin M, Yeğen G, Bayraktar A, Büyükuncu Y, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Balik E, Bulut T. Does tumor location have an impact on survival in colon cancer? 10th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 23-25 September,2015, Dublin Ireland.
17. Sivrikoz E, Keskin M, Yeğen G, Bayraktar A, Büyükuncu Y, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Balik E, Bulut T. Can central vascular ligation be performed laparoscopically in colon cancer? 10th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 23-25 September,2015, Dublin Ireland.
18. Keskin M, Bayraktar M, Ağcaoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D, Balik E. Surgical Approach to the Perineal/Perianal Hidradenitis Suppurativa, the Options for Reconstruction after Surgical Excision: Our Experience in 15 Years. 8th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. September 25-27, Belgrade, Serbia, 2013.
19. Keskin M, Bayraktar A, Sivrikoz E, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Bugra D, Sökücü N, Balik E. The Predictive Factors for Circumferential Radial Margin Positivity for Mid and Distal Rectal Cancer: Mid Term Survival Results. 8th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. September 25-27, Belgrade, Serbia, 2013.
20. Keskin M, Ağcaoğlu O, Bayraktar A, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Bugra D, Balik E. What Is The Importance Of Mesorectum Integrity In Rectal Cancer Surgery? Is It The End Of The World? 8th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. September 25-27, Belgrade, Serbia, 2013.
21. Balik E. Endoanal Ultrasonography, Indications, Contraindications, Limitations, Pitfalls and Technique. XVI. Annual Meeting of European Society of Surgery Meeting. Pre Congress Postgraduate Course, 21-24 November, Istanbul, 2012. * (Invited Talk)
22. Balik E. New Energy Sources for Daily Surgical Practice. XVI. Annual Meeting of European Society of Surgery Meeting, 21-24, November 2012. *(Invited Talk)
23. Balik E, Keskin M, Bayram O, Akıcı M, Yamaner S, Bulut A, Akyuz A, Buğra D. Surgery For Rectal Cancer: Open Or Laparoscopy? Long Term Results. 7th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. Vienna, Austria, 26-28 September, 2012.
24. Balik E, Keskin M, Bayram O, Agcaoğlu O, Buyukuncu Y, Akyuz A, Bugra D, Yamaner S. Open or Laparoscopic Rectal Cancer Surgery? Analysis of 602 Patients and Shorth Term Results. 7th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. Vienna, Austria, 26-28 September, 2012.
25. Kunduz E, Asoğlu O, Bakır B, Balik E, Kapran Y, Oral E, Akyuz A, Bugra D. Quantitive Evaluation Of The Laparoscopic Total Mesorectal Excision in Mid-Distal Rectum Tumors By Histopathologic Examination And Magnetic Resonance. 7th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. Vienna, Austria, 26-28 September, 2012.
26. Keskin M, Balik E, Akici M, Sokucu N, Bulut T, Yamaner S, Bugra D. Rectal Prolapse Surgery during the Seventeen Years in a Single Center. 7th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. Vienna, Austria, 26-28 September, 2012.
27. Keskin M, Balik E, Uzmay Y, Yamaner S, Bulut T. Evaluation Of Sphincteroplasty For Patients With Anal Incontinence. 7th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. Vienna, Austria. 26-28 September, 2012.
28. Keskin M, Balik E, Agcaoğlu O, Buyukuncu Y, Bulut T, Bugra D, Yamaner S, Akyuz A. Evaluation Of Early And Long Term Outcomes Of Colon Cancer Surgery Techniques (Open – Laparoscopic): Analysis Of 480 Cases in A Single Center Experience. 7th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. Vienna, Austria, 26-28 September, 2012.
29. Jang Hj, Balik E, Grieco M, Wouter T, Kirchoff D, Kumar Sa, Feingold D, Whelan Lr. A Standard “Oncologic” Segmental Colorectal Resection Is Indicated For Dysplastic Adenomas That Come To Surgery: Esd And Emr Are Best Avoided In These Patients. SSAT 52rd. Annual Meeting 6-10 May, Chicago, USA, 2011.
30. Topuz, O Vural, Kabasakal L, Halac M, Balik E, Kunduz E, Gulluoglu M, Sonmezoglu K, Uslu I. Evaluation of FDG PET/CT and CT in The Preoperative Staging Of Colorectal Carcinoma.European Associatin of Nuclear Medicine Annual Meeting 9-13 October Vienna, Austria,
31. Canbay, E, Agachan B, Gulluoglu M, Isbir T, Balik E, Yamaner S, Bulut T, U Zeybek, S Sozen, C Cacina, A Yilmaz, D Bugra. Association of Colorectal Cancer Development and Prognosis with DNA Repair Genes. The American Colon And Rectal Surgeons Annual Meeting, 15-19, May, Minneapolis, Minnesota, 2010
32. Balik E, Keskin M , Kunduz E, Yamaner S, Bulut T, Asoğlu O, Akyüz A, Buyukuncu Y, Sokucu N, Bugra D. Rectal Cancer-Minimal Invazive Surgery: Results of a Single Centre Institution on 349 Cases. 4th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 23-26 Sept, Prague, 2009.
33. Balik E, Kunduz E, Yamaner S, Bulut T, Akyuz A, Buyukuncu Y , Bugra D , Asoglu A. What Are the Effects of a Surgeon’s Learning Curve on the Short-Term Postoperative Outcomes of Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer? The Results of High-Volume Single Centre İnstitution. 4th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 23-26 Sept, Prague, 2009.
34. Balik E, Yamaner S, Bulut T, Buyukuncu Y, Akyuz A, Bugra D , Asoglu O. Laparoscopic Approach For Isolated Splenic Flexure Tumors.4th Annual Meeting of The European Society Of Coloproctology, 23-26 Sept, Prague, 2009.
35. Balik E, Keskin M, Kunduz E, İlhan B , Asoğlu O, Yamaner S , Bulut T, Buyukuncu Y, Sokucu N, Akyüz A , Bugra D. Our Early and Late Term Surgical Outcomes in Rectal Cancer Cases Operated After Neo-Adjuvant Therapy. 4th Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 23-26 Sept, Prague, 2009.
36. Balik E, Asoglu O, Keskin M, Ilhan B, Bulut T, Yamaner S, Buyukuncu Y, Akyuz A, Bugra D. Short Term Results Of Laparoscopic Rectal Resections: Single Center Experience. 3rd Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 24-27 Sept, Nantes, France, 2008.
37. Balik E, Asoglu O, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Buyukuncu Y, Akyuz A, Sokucu N, Kecer M, Bugra D. Laparoscopic Sphincter Preserving Surgery is A Safe and Feasible Procedure in Patients with Low Rectal Cancer. 3rd Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 24-27 Sept, Nantes, France, 2008.
38. Balik E, Keskin M, Asoglu O, Yamaner S, Bulut T, Buyukuncu Y, Sokucu N, Akyuz A, Bugra D. Does Laparoscopic Tme Have Any Effect On Lateral Margin Positivity? 3rd Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 24-27 Sept, Nantes, France, 2008.
39. Balik E, Keskin M, Ilhan B, Yamaner S, Bulut T, Buyukuncu Y, Sokucu N, Akyuz A, Bugra D. The Effects of Neoadjuvant Therapy on Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer. XXII Biennial Congress of the International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 13-17 Sept, San Diego, USA, 2008.
40. Balik E, Keskin M, Bademler S, Ilhan B, Yamaner S, Bulut T, Buyukuncu Y, Sokucu N, Akyuz A, Bugra D. Effects Of Surgical Timing On Proctectomy Complications After Long Course Neoadjuvant Therapy. XXII Biennial Congress of the International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 13-17 Sept, San Diego, USA, 2008.
41. Balik E, Keskin M, Ilhan B, Yamaner S, Bulut T, Buyukuncu Y, Sokucu N, Akyuz A, Bugra D. Minimal Invasive Surgery for Rectal Cancer. Short Term Results of Single Center. XXII Biennial Congress of the International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 13-17 Sept, San Diego, USA, 2008.
42. Durakbasa C, Balik E, Yamaner S, Bulut T, Buyukuncu Y, Bugra D. Diagnostic And Therapeutic Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography İn Children And Adolescents., 7-10 Oct, Istanbul, Turkiye, 20079th Annual Congress & Live Laparoscopic Workshop & Hands On Training For Beginners, British Association Of Paediatric Endoscopic Surgeons.
43. Belizon A, Balik E, Jain S, Horst P.K, Cekic V, Arnell T.D, Feingold D.L, And Whelan R.L. Pdgf is Elevated in Patients With Colonic Adenocarcinoma. Annual Meeting of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, 3-7 Jun, Seattle, USA, 2006.
44. Belizon A, Balik E, Kirman I, Remotti H.E, Whelan R.L. Igfbp-3 Inhibits Colitis Induced Carcinogenesis. Annual Meeting of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, 3-7 Jun, Seattle, USA, 2006.
45. Belizon A, Kirman I, Balik E, Karten M, Suvinit J, Horst P.K, Whelan R.L. Major Surgery Induces Proteolysis Of Igfbp-3 In Transgenic Mice And Is Associated With Rapid Increase In Serum Levels Of Matrix Metalloproteinase-9 (Mmp-9). Annual Meeting of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, 26-29 April, Dallas, USA, 2006.
46. Azarani T.V, Arnell T.D, Feingold D.L, Forde K.A, Balik E, Sakellarios N, Bailey C, Markowitz D, Rosenberg R, Lebwohl O, Carrasquillo Garcia R.J, Frucht H, Whelan R.L.The Utility Of The Magnetic Endoscopy Position Detecting Unit As A Visual Aid And Means Of Polyp Localization. Annual Meeting of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, 26-29 April, Dallas, USA, 2006.
47. Balik E, Moon V, Belizon A, Feingold D.L, Arnell T.D, Forde K.A, Cekic V, Horst P, Arazani T, Whelan R.L. The Role Of Laparoscopic Assisted, Hand Assisted / Hybrid, And Open Methods For Diverticulitis. Annual Meeting of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, 26-29 April, Dallas, USA, 2006.
48. Belizon A, Horst PK, Kirman I, Balik E, Kumara HM, Jain S, Whelan, RL. Ferofibrate, a PPAR alpha agonist, inhibits the growth of a murine colon adenocarcinoma in vivo. In Gastroenterology (Vol. 130, No. 4, Pp. A900-A900).
49. Balik E, Moon V, Belizon A, Feingold D.L, Arnell T.D, Forde K.A, Cekic V, Horst P, Arazani T, Whelan R.L. Does İncision Length Predict Laparoscopic Colectomy Outcomes? Annual Meeting of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, 26-29 April, Dallas, USA, 2006.
50. Belizon A, Horst P.K, Balik E, Moon V, Cekic V, Arazani T, Feingold D.L, Arnell T.D, Whelan R.L. Does Incision Length To BMI Ratio Better Predict Clinical Outcomes İn High Bmı Patients After Lap-Assisted Colectomy? A Novel Definition of Conversion. Annual Meeting of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, 26-29 April, Dallas, USA, 2006.
51. Balik E, Bektas H, Yamaner S, Bugra D, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Akyuz A, Buyukuncu Y, Sokucu N. The Effects of Neoadjuvant Chemo-Radiotherapy on the Complication Rates in Rectal Cancer Surgery. XXI Biennial Congress of the International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 25-28 Jun, Istanbul, Turkiye, 2006.
52. Balik E, Bektas H, Eren T, Gurbulak B, Yamaner S, Bulut T, Sokucu N, Buyukuncu Y, Akyuz A, Bugra D. Abdominal Incisions: Scalpel Vs. Electrocoagulation, Postoperative Complications. XXI Biennial Congress of the International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 25-28 Jun, Istanbul, Turkiye, 2006.
53. Balik E, Bektas H, Demirel T, Bugra D, Bulut T, Akyuz A, Buyukuncu Y, Sokucu N, Yamaner S. Temporary Loop İleostomy Closure Results: A Single Institution Experience. XXI Biennial Congress of the International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 25-28 Jun, Istanbul, Turkiye, 2006.
54. Balik E, Bektas H, Keskin M, Bugra D, Yamaner S, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Sokucu N, Buyukuncu Y, Akyuz A. Surgical Timing For Rectal Cancer Operation After Neoadjuvant Radiotherapy And Chemotherapy. XXI Biennial Congress of the
International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 25-28 Jun, Istanbul, Turkiye, 2006.
55. Belizon A, Kirman I, Balik E, Jain S, Whelan R.L. Ppar Alpha Agonist Prevent Release Of Mmp-9 After Laparotomy İn Mice And Preserve Levels Of İntact Igfbp-3 Postoperatively. Society of Surgical Oncology, 59th Annual Cancer Symposium, 23-26 Mar, San Diego, USA, 2006.
56. Dujovny N, Nihalani A, Cekic V, Balik E, Belizon A, Ansari P, Boulay C, Huang E, Forde K.A, Arnell T.D, Feingold D.L, Whelan R.L. Comparable Abdominal Wall Trauma Pathology, And Short Term Results Found İn Randomized Trial Comparing Hybrid Laparoscopic / Open Method And Hand Assisted Laparoscopic Technique For Sphincter-Saving Proctectomy For Rectal Neoplasms. Annual Meeting of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, 30 May- 5 Jun, Philadelphia, USA, 2005.
57. Feingold D.L, Azarani T, Balik E, Forde K. A, Arnell T.D, Whelan R.L. Anal Fissure-Fistula: A Single İnstitution’s Experience. Annual Meeting of the American Society of Colon And Rectal Surgeons, 30 May- 5 Jun, Philadelphia, USA, 2005.
58. Feingold D.L, Sahallarios N, Balik E, Cekic V, Arnell T.D, Forde K.A, Nihalani A, Ansari P, Whelan R.L. Prospective Study Of Ambulation After Open And Laparoscopic Colorectal Resection. Annual Meeting of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, 30 May- 5 Jun, Philadelphia, USA, 2005.
59. Balik E, Feingold D.L, Arnell T.D, Ansari P, Boulay C, Forde K.A, Huang E, Nihalani A, Belizon A, Whelan R.L. Is Formal Cancer Resection Necessary For Patients With Benign Colorectal Polyps Who Come To Surgery? Annual Meeting of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, 30 May- 5 Jun, Philadelphia, USA, 2005.
60. Balik E, Bugra D, Yamaner S, Bulut T, Akyuz A, Buyukuncu Y, Sokucu N. Surgical Approach To Giant Condyloma Accuminata. International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 6-10 Jun, Budapest, Hungary, 2004.
61. Balik E, Bugra D, Yamaner S, Bulut T, Akyuz A, Sokucu N, Buyukuncu Y. Surgical Approach To Extensive Hidradenitis Suppurativa. International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 6-10 Jun, Budapest, Hungary, 2004.
62. Balik E, Bugra D, Yamaner S, Bulut T, Akyuz A, Sokucu N, Buyukuncu Y. A Rare Condition In Turkey, A Small Patient Group And Good Results. International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 6-10 Jun, Budapest, Hungary, 2004.
63. Engin G, Balik E, Asoğlu O. Imaging Findings of Intestinal Tuberculosis. European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, 15th Annual Meeting, 15- 18 Jun, Geneva, Switzerland, 2004.
64. Kaytan E, Sakar B, Ustuner Z, Kılıc S, Yamaner S, Balik E, Oral N, Kizir A, Aykan F.N. Adjuvant Chemoradiotherapy In The Treatment Of Curatively Resected Gastric Cancer: A Phase II Trial. Asco Annual Meeting 31 May- 3 Jun Chiago,USA, 2003.
65. Balik E, Bugra D, Yamaner S, Bulut T, Akyuz A, Sokucu N, Buyukuncu Y. Surgical Approach To Giant Condyloma Accuminata. International Society of University Colon and Rectal Surgeons, 6-10 Jun, Budapest, Hungary, 2004.

1. Balık E. Robotic and patient positioning, instrumentation and trocar placement. H. Ross et al. (eds.), Robotic Approaches to Colorectal Surgery,DOI 10.1007/978-3-319-09120-4_5 ( Springer)
2. Balık E, Keskin M. Anal kanal kanserleri. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ( Basımda)
3. Akyüz A, Balık E. Ülseratif Kolit Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ( Basımda)
4. Balık E, Keskin M. Endoskopi Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ( Basımda)
5. Balık E, Keskin M, Plonidal sinüs. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ( Basımda)
6. Akyüz A, Balık E. Crohn Hastalığında Elektif Ameliyat Tedavi Sonuçları, Tekrarlayan Ameliyat Girişimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Ve Bağırsak Fistulleri. İltihabi Bağırsak Hastalıkları, Ed: Akçal T, Hamzaoğlu İ, Yamaner S. S: 197-211, Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul, 2012
7. Balık E. İnflamatuvar Bağırsak Hastlaıklarında Endoskopi. İltihabi Bağırsak Hastalıkları, Ed: Akçal T, Hamzaoğlu İ, Yamaner S. S: 63-73, Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul, 2012
8. Asoğlu O, Balık E. Perianal Hidradenitis Süpürativa. Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları, Ed: Menteş B, Bulut T, Alabaz Ö, Leventoğlu S. S305-316, Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul 2011.
9. Balık E. Anal Bölgenin Prekanseröz Lezyonları. Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları, Ed: Menteş B, Bulut T, Alabaz Ö, Leventoğlu S. S319-325, Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul 2011.
10. Sökücü N, Balık E. Kolon Kanserinde Özel Durumlar. Kolon ve Rektum Kanserleri, Ed: Baykan A, Zorluoğlu A, Geçim E, Terzi C. S291-299, Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul 2010.
11. Sökücü N, Balık E. Apandiks Tümörleri. Kolon ve Rektum Kanserleri, Ed: Baykan A, Zorluoğlu A, Geçim E, Terzi C. S301-306, Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul 2010.
12. Akyüz A, Balık E. Ameliyat Öncesi Değerlendirme. Kolon ve Rektum Kanserleri. Ed. Baykan A, Zorluoğlu A, Geçim E, Terzi C.S: 217- 234 Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul, 2010
13. Balık E, Yamaner S. Endoskopi. Acil Cerrahi, Ed: Ertekin C, Güloğlu R, Taviloğlu K. S203-8. Nobel Tıp Yayınevi, 2009
14. Yamaner S, Balık E. Laparoskopik Rektum Cerrahisi. Cerrahide Yeni Ufuklar Laparoskopik Cerrahi, Ed: Baskan S, Özmen M, S: 221-248, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2008.
15. Balık E, Akyüz A. Tıbbi Tedavi. Hemoroid Hastalığı Ve Tedavisi, Ed: Baykan A, Füzün M, Zorluoğlu A, S: 43-50, Avrupa Tıp Kitapevi, İstanbul, 2007.
16. Yamaner S, Balık E. Apandis Hastalıkları. Cerrahi Gastroenteroloji, Ed: Değerli Ü, Erbil Y, S: 199-206, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.
17. Yamaner S, Balık E. İnce Bağırsak Hastalıkları. Cerrahi Gastroenteroloji, Ed: Değerli Ü, Erbil Y, S: 135-152, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.

Translations (English to Turkish)

18. Balık E. Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları. Master of Surgery. 5. Baskı Çeviri Editörü: M. Mahir Özmen, S1628-1640, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2010
19. Balık E. Stoma Bakımı. Master of Surgery, 5. Baskı Editörü: M. Mahir Özmen, S1449-1464, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2010
20. Olgu Dosyaları: Cerrahi. Çeviri Editörleri: Balık E, Eren T, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2008.
21. Alabaz Ö, Balık E. Kolon Ve Rektumun Anatomi Ve Fizyolojisi. Current Theraphy In Colon And Rectal Surgery. Çeviri Editörleri, Akçal T, Buğra D. S117-127, Avrupa Kitapevleri, İstanbul, 2006
22. Balık E. Cilt Lezyonları. Kolon Ve Rektal Cerrahinin El Kitabı, Çeviri Editörü: Alabaz Ö, S: 303-368, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2004.
23. Balık E. İnfeksiyon Hastalıkları. Acil Genel Tıp, Çeviri Editörü: Bulut T, S: 17-32, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2003.
24. Balık E. Zührevi Hastalıklar. Acil Genel Tıp, Çeviri Editörü: Bulut T, S: 33-36, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2003.
25. Balık E. Gastroenteroloji. Acil Genel Tıp, Çeviri Editörü: Bulut T, S: 39-60, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2003.
26. Balık E. Karaciğer, Safra Yolları Ve Pankreas Hastalıkları. Acil Genel Tıp, Çeviri Editörü: Bulut T, S: 61-74, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2003.
27. Balık E. Acil Şartlarda Ultrason Teknikleri. Acil Ve Ayaktan Tedavi İşlemleri Rehberi, Çeviri Editörü: Erbil Y, S: 310-318, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2003.
28. Balık E. Acil Doğum. Acil Ve Ayaktan Tedavi İşlemleri Rehberi, Çeviri Editörü: Erbil Y, S: 319- 321, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2003.
29. Balık E. Bilinçli Sedasyon. Acil Ve Ayaktan Tedavi İşlemleri Rehberi, Çeviri Editörü: Erbil Y, S: 322- 326, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2003.
30. Balık E. Lomber Ponksiyon. Acil Ve Ayaktan Tedavi İşlemleri Rehberi, Çeviri Editörü: Erbil Y, S: 305-309, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2003.

KURSLAR

1. Türk kolon ve rektum cerrahisi derneği 14. Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu 27-28 Mart 2015, VKV Sağlık Kuruluşları, Kurs Direktörü
2. Robotik cerrahi kursu. 14. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs, 2015. Kurs direktörü yardımcılığı
3. Transanal endoscopic microsurgery operation course, hands on course. Alexandiria, Egypt, 1-2 September, 2015 (Future meeting, course director)